به سايت نتايج آزمون هاي 7 استاد خوش آمديد
 
توضيحات
كارداني
منتظر به روز شدن سايت باشيد.
كارشناسي

با آرزوي موفقيت و سربلندي تك تك شما عزيزان
 * نكات *
نكته قابل توجه جهت داوطلبين گرامي در نحوه پر كردن پاسخ برگ امتحان مي باشد.
در بسياري از داوطلبين مشاهده مي شود كه گزينه هاي جواب، در پاسخ برگ خود را يا كاملا پر نمي كنند
و يا اينكه با مداد مناسب پر نمي كنند، در نتيجه هنگام خواندن پاسخ برگ به وسيله دستگاه كارت خوان
اطلاعات به درستي خوانده نمي شود و يا اشتباه خوانده مي شود.
جهت بررسي نحوه پر كردن پاسخ برگ و چگونگي خواندن آن توسط دستگاه كارت خوان، مي توانيد به قسمت پاسخ نامه ( در سمت راست پنجره و آيتم بعد از كارنامه ) مراجعه كنيد.